top of page

תסקיר חברתי 

פיתוח והטמעת אסטרטגיה חברתית  בתכניות התחדשות עירונית

בעשור האחרון מאות פרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי משנים את הנוף העירוני במדינה. התהליך מתרחש במרכזים האורבנים הותיקים כאשר את בנייני הרכבת הישנים מחליפים מבנים חדישים ומגדלים רבי קומות, כל זאת תוך שינוי ושיפור תשתיות, הוספת שטחי ציבור וייצור מרחב איכותי יותר לתושבי השכונה. על מנת לדאוג שבוצע שיתוף ציבור ראוי ובהתאם לרצון לשמר ולחזק אוכלוסיות מקומיות,  משרד התכנון דורש להגיש תסקיר חברתי, אשר משלים את תהליך שיתוף הציבור, בהתאמה להנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולדרישות הרשויות המקומיות. תהליך הכנת דו"ח חברתי כולל מיפוי מאפייני תושבי המתחם, סיכום הממצאים, ניתוחם והפקת המלצות על בסיסם. על המיפוי להתרחש במקביל לארגון בעלי הנכסים כשלב בתהליך גיבוש התוכנית טרם הגשתה למוסדות התכנון. מתוך כך יעזרו המיפוי וכתיבת הדו"ח החברתי לבניית תמונה שלמה של המתחם ולקידומו. מדוע שיתוף ציבור בתכנון הינו תהליך כה חשוב?

  • יצירת איזון השקעות בין אנשים ותשתיות

  • הגברת פעולות רווחה חברתיות בתהליכי תכנון

  • שילוב התושבים והחברה המקומית בתהליכי התכנון

  • שיפור מעורבות הציבור בהליכים סטטוטוריים

  • תמיכת התושבים והעירייה בהליכי תכנון חברתי אפקטיביים

Logo-1704223640825.png

הכנת תסקיר חברתי- תהליך העבודה

כאמור, שיתוף ציבור בהתחדשות עירונית מחייב הגשת תסקיר חברתית אשר מלווה ומעריך תכניות פיזיות מנקודת מבט אנושית-חברתית. במהלכו נערך תחקיר של מספר שבועות, תוך שימוש במאגרי מידע, כתבות, מחקר שדה, ראיונות, ותצפיות, כל זאת על מנת לתאר תמונת מצב ברורה אודות המרחב, להבין את צרכי התושבים, ולהציע תמות מרכזיות לתכנון ואסטרטגיות לפיתוח עתידי. העבודה נחלקת ל-2 שלבים עיקריים:

שלב א' 

מחקר וניתוח

  • איסוף נתונים דמוגרפיים : בדיקת גודל האוכלוסיה, צמיחה, מאפיינים, הרכב משקי בית .​ תשאול גורמים רלוונטיים.

  • איסוף וניתוח נתונים בהקשר עירוני-מרחבי:  צפיפות, פיזור מבני ציבור, נגישות לשירותי פנאי ותרבות. 

  • איסוף וניתוח נתונים סוציו אקונומיים כגון חינוך, תעסוקה, בעלות על דירה, רמת ביטחון.

תוצר:

הגשת דו"ח היתכנות חברתית

'שלב ב

שלב זה מהווה העמקה לשלב הראשון, וכלל סיורים במתחם התכנון, מפגשים עם תושבים, ראיונות עומק (לפחות עם שליש מדיירי המתחם), מפגשי מיקוד, בחינה שוטפת של כלל הסוגיות החברתיות בסביבה, ולבסוף, הצעת פתרונות וכלים להטמעה במסגרת  התכנית למיתון\ שיפור ההשפעות החברתיות והקהילתיות הצפויות בעקבות התכנית. בסוף שלב זה ירוכזו כלל הסוגיות וההמלצות שנמצאו במיפוי המורחב בידי צוות התכנון החברתי, ויפורט המענה המוצע בפרויקט.

תוצר:

הגשת דו"ח חברתי

 

יועץ חברתי התחדשות עירונית

תסקיר חברתי במסגרת פרויקטי התחדשות עירונית כולל איסוף וניתוח נתונים על הדינמיקה וצרכי האוכלוסייה באזור המפותח. התסקיר מתמקד במבנה הדמוגרפי, תשתית חברתית, צרכי הקהילה והשפעות הפרויקט על התושבים. מטרת הדוח החברתי היא להבטיח שההתחדשות העירונית תתמקד לא רק בשיקום פיזי אלא גם בשיפור המרקם החברתי ואיכות החיים. יועץ חברתי בתחום יכול לסייע בפיתוח ויישום של אסטרטגיות המתאימות לצרכים אלה. יועץ חברתי הוא מתכנן ערים עם רקע וניסיון בתכנון קהילתי ושיתוף ציבור והבנה בחוק התכנון והבניה תוך דגש על שוויון זכויות וצדק חברתי. בדומה ליועץ התחבורה או איכות הסביבה, אשר תומכים בקידום תכנית בינוי דרך מסמכים מחייבים או מנחים לתכנון, ומטמיעים את עקרונותיהם בתכנית המוצעת; מתכנן חברתי משלב את חוות דעתו בהיבטים חברתיים לקראת גיבוש תוכנית, ובוחן את המיזם בהתאם לכללים של של הרשות להתחדשות עירונית ועקרונות הרשות המקומית.

פרויקטים נבחרים

DJI_0086.JPG

תכנית להתחדשות מרכז רובע ג' אשדוד

תכנית להרחבת זכויות ולתוספת יחידות מגורים במרכז מסחרי קיים ברובע ג' אשדוד.  במסגרת הגשת התכנית נתבקשה עריכת בדיקה פרוגרמתית להגדרת הצרכים במוסדות ציבור ולאיתור פתרונות לתוספת האוכלוסייה החזויה לשכונה.

12194949_10208056231950673_7208067114129195657_o.jpg

תסקיר חברתי לשכונת פרדס שניר (הרכבת) בלוד

דו"ח חברתי הסוקר ומנתח את מצב שכונת הרכבת בההווה ומציע צעדים ליישום בעתיד, שיובילו לשיפור איכות החיים של תושביה. המסמך  מצביע על הכשלים והבעיות במרחב ומציע אסטרטגיה להפיכת השכונה למרכז איזורי-עירוני.

תודה על פנייתך !

צרו קשר

 דב גרונר 17 - תל אביב-יפו

+972524727731

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page