top of page

קורסים והכשרות

נדל"ן (נכסים דלא ניידי) נחשב לאפיק השקעה הכרחי בתיק של כל משקיע פרטי ומוסדי. היכולת למנף הון קיים, דרך השקעה מושכלת ובטוחה (באופן יחסי) מושכת רבים להתעניין בתחום. יחד עם זאת, כדי להשקיע נכון, יש להבין כמה מושגים וכללים ראשוניים, ולהכיר מספר

אלטרנטיבות השקעה, המאפשרות רמת חשיפה משתנה.

צוות פיאנוסה מורכב מאדריכלים, שמאים, עורכי דין ומתכנני ערים בעלי ניסיון של שנים בייזום וליווי פרויקטי בניה ותכנון בישראל, תוך היכרות מעמיקה עם מוסדות השוק הציבורי והפרטי. החברה מספקת מגוון קורסים והכשרות לארגונים המעוניינים להעשיר את חבריהם במושגי יסוד, שחקנים מרכזיים, נתונים עדכניים ולספק להם כלים להתנהל נכון בהשקעות נדל"ן ובמהלכי תכנון. 

מתוך פסגת הנדל"ן 2020

מתוך מרכז הנדל"ן ואתר מדלן

תודה על פנייתך !

צרו קשר

 דב גרונר 17 - תל אביב-יפו

+972524727731

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page