top of page

תכנון ופיתוח עירוני

Pianosa משתמשת בתכנון ערים כמנגנון לשינוי דפוסי חשיבה מרחביים כלכליים וחברתיים. דרך ייעוץ, הסדרה והכוונה של תכניות ברמה העירונית והארצית, החברה שואפת להוות גורם מקצועי התומך בקבלת ההחלטות בהליכים סטטוטוריים.  

Pianosa. קורס תכנון ובניה

מידע נדל"ן

פרוגרמות לצרכי ציבור

פרוגרמה לצרכי ציבור

תסקיר חברתי

דוח חברתי התחדשות עירונית

01

תכנון ערים

תכנון עירוני הוא אמנות ומדע של יצירת ושיפור המרחב העירוני. תהליך התכנון ובניה מתמקד ביצירת סביבה עירונית איכותית, ברת קיימא ומזמינה, התומכת בצורך החברתי והכלכלי של תושביה. מטרת התכנון העירוני היא לא רק לעצב נוף עירוני, אלא גם להשפיע על איכות חיי היומיום של התושבים. התכנון כולל את התייחסות לתשתיות, תחבורה, ירוק, שטחים ציבוריים ואזורי מגורים. כל אלו חייבים להתבצע בתוך מסגרת התכנון ובניה המחוקקת, כדי להבטיח את פיתוח העיר בדרך המיטבית והמתקדמת ביותר.

02

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא תהליך שנועד לשפר ולשדרג אזורים עירוניים דרך פיתוח תשתיות, מגורים וחיזוק הכלכלה המקומית. היא משקפת את השינויים החברתיים ומתמודדת עם תהליכי התיישנות או דרדור באזורים העירוניים. פרויקט התחדשות עירונית יכול להתבצע בדרכים שונות, כולל שדרוג ושיקום מתחמים קיימים או בנייה מחדש באזורי פינוי-בינוי.

03

נדל"ן

נדל"ן הוא תחום עסקי הקשור לפיתוח, רכישה, ניהול ומכירה של נכסים נדל"ניים. הוא כולל את התמקצעות בשוק הדירות, נכסים מסחריים, תשתיות ופרויקטים תעשייתיים. הצלחה בתחום הנדל"ן דורשת הבנה בתחומים שונים כמו כלכלה, חוק ותכנון עירוני. התחום מציע הזדמנויות רבות להשקעה ופיתוח, אך גם מצריך הבנה בסיכונים ובמגמות השוק המשתנות.

bottom of page