top of page

נדל"ן ופיתוח

 אוכלוסית ישראל צפויה להגיע לכ-20 מיליון תושבים עד שנת 2050. במונחי בניה, המערכת המקומית תצטרך לספק מענה לכ-1.5 מיליון יחידות דיור חדשות. מדי שנה נחתמות בישראל כ-100 אלף עסקאות נדל"ן לדיור, נתון שעוד צפוי לעלות עם צמיחת האוכלוסיה ושינויים חברתיים-דמוגרפיים במדינה. הנתונים הללו, ועוד רבים נוספים מחייבים משקיעים בתכנון כלכלי-דינמי צופה עתיד.

כולם רוצים להשקיע; להגדיל את ההון הקיים ולהבטיח עתיד כלכלי טוב יותר. אפיקי ההשקעה המוכרים לכולם הם כמובן הבורסה, הנדל"ן והעולם העסקי. משקיעים בכל העולם בודקים באופן תדיר את התשואה השנתית הממוצעת בנדל"ן מול תשואה שנתית ממוצעת s&p 500, וברבים מהמקרים הנדל"ן נחשב לאפיק השקעה סולידי ובטוח יותר. השקעות נדל"ן נחשבות לאחת האפשרויות המרכזיות להשקעה. תמיד שואלים אותנו:
איפה כדאי לקנות דירה להשקעה (אם בכלל)?
איך לקנות דירה להשקעה? 
תוך כמה זמן מחזירים את ההשקעה?
ועוד ועוד שאלות חשובות 

מתוך ניסיוננו בסקירה, ניתוח וייזום בשוק הנדל"ן בישראל, החברה פיתחה תכניות וכלים מותאמים אישית למשקיעים המעוניינים לבצע עסקת נדל"ן בארץ ובחו"ל. יועץ השקעות נדל"ן של החברה יספק מידע חשוב על שווי הנכס, פוטנציאל השבחה ומגמות השוק. כמו כן, יועץ נדל"ן יעזור בניתוח ההזדמנויות השונות ובבחירת נדל"ן להשקעה המתאים ביותר.

Pianosa. קורס רכישת דירה

איך לקנות דירה

תכנית להשקעות נדל"ן

תכנון השקעות נדל"ן

bottom of page